(อบต.พบพระ) ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ คุรุภัณฑ์ จำนวน 23 รายการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มี.ค. 2555 เวลา 15.01 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 665 ท่าน