(อบต.บ้านนา) ประกาศสอบราคาซื้อระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Home System) จำนวน 7 ระบบ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มี.ค. 2555 เวลา 15.03 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 399 ท่าน