(อบต.น้ำรึม) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 4 โครงการ  
 

1. โครงการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ หลังคารูปโค้ง
2. โครงการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ
3. โครงการสอบราคาจ้างต่อเติมอาคารอเนกประสงคื
4. โครงการสอบคารจ้างก่อสร้างห้องน้ำ

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 มี.ค. 2555 เวลา 14.14 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 436 ท่าน