(ทน.แม่สอด) เปิดประมูลให้เช่าที่ดินว่างเปล่าบริเวณข้างสถานธนานุบาล (โรคฆ่าสัตว์เก่า) และบริเวณข้างสนามสมเด็จพระนเรศวร  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มี.ค. 2555 เวลา 10.44 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 677 ท่าน