(อบต.พบพระ) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มี.ค. 2555 เวลา 10.47 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 447 ท่าน