(ทต.ทุ่งกระเชาะ) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 เม.ย. 2555 เวลา 10.06 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 470 ท่าน