การศึกษาดูงานและรับฟังความคิดเห็น ของคณะกรรมาธิการ เพื่อยกฐานะ เป็น “นครแม่สอด”  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ส.ค. 2552 เวลา 14.58 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1172 ท่าน