(ทน.แม่สอด) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 2/255  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 เม.ย. 2555 เวลา 13.18 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 538 ท่าน