(อบต.ตาก) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 เม.ย. 2555 เวลา 12.45 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 435 ท่าน