ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบคัดเลือก พนง.ส่วนตำบล/พนักงานจ้างตามภารกิจ ของ อปท. ทั่วประเทศ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ส.ค. 2552 เวลา 09.05 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1182 ท่าน