(อบต.แม่หละ) ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 พ.ค. 2555 เวลา 14.40 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 564 ท่าน