แนวทางการเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ปี 2555)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 พ.ค. 2555 เวลา 14.31 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 574 ท่าน