(ทน.แม่สอด) ประกาศสอบราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E 1/2555) โครงการก่อสร้างโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดา  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 พ.ค. 2555 เวลา 14.37 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 476 ท่าน