(ทต.ทุ่งกระเชาะ) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. และก่อสร้างเตาเผาเชิงตะกอน จำนวน 2 โครงการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 พ.ค. 2555 เวลา 14.39 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 403 ท่าน