ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ระดับ 1 จังหวัดลำพูน  
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
เจ้าหน้าที่พัสดุ
เจ้าหน้าที่ทะเบียน
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ย. 2552 เวลา 12.11 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1098 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย