(อบต.น้ำรึม) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ  
 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2
2. โครงการปรักบรุงถนน คสล. ม.3
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มิ.ย. 2555 เวลา 13.46 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 416 ท่าน