(ทน.แม่สอด) ประกาศสอบราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E 3, 5-6 /2555)  
 

1. โครงการจัดซื้อวัสดูและครุภัณฑืในการจัดการเรียนการสอน
2. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน
3. โครงการก่อสร้างอาคาร ศพด.

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มิ.ย. 2555 เวลา 11.19 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 512 ท่าน