(ทต.ไม้งาม) ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างในเขตเทศบาล จำนวน 3 โครงการ  
 

1.ก่อสร้างถนน คสล. ม.7
2.ปรับปรุงถนนลาดยาง ม.6
3.ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาและลานกีฬา ม.1

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2555 เวลา 12.34 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 378 ท่าน