(ทต.หนองบัวใต้) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ  
 

1. โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำเกษตร ม.5
2. โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองไส้ไก่ ม.5

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2555 เวลา 12.37 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 499 ท่าน