(อบต.ยกกระบัตร) ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกห้วย จำนวน 3 โครงการ  
 

1. โครงการขุดลอกห้วยแม่ป้าก ม.3
2. โครงการขุดลอกห้วยแม่ป้าน ม.10
3. โครงการขุดลอกหัวยแม่เชียงราย ม.7

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มิ.ย. 2555 เวลา 14.12 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 481 ท่าน