(อบต.โป่งแดง) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างและต่อเติม จำนวน 6 โครงการ  
 

1. โครงการต่อเติมอาหารโรงจอดรถ อบต.
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  อบต.
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3
4.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6
5.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7
6.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9


 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มิ.ย. 2555 เวลา 14.22 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 535 ท่าน