(อบต.น้ำรึม) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 2 โครงการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.ค. 2555 เวลา 15.25 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 515 ท่าน