(ทต.ไม้งาม) ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาและลานกีฬา จำนวน 1 โครงการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ก.ค. 2555 เวลา 10.39 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 463 ท่าน