(อบต.วังประจบ) ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ค. 2555 เวลา 10.29 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 538 ท่าน