(อบต.โมโกร) ประกาสสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่กลองคี พร้อมป้ายโครงการขนาดมาตรฐานและป้ายโครงการชั่วคราว  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ก.ค. 2555 เวลา 12.57 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 423 ท่าน