(อบต.วังประจบ) ซื้อรถยนต์บรรทุกติดเครนพร้อมกระเชาะไฟฟ้า  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.ค. 2555 เวลา 15.15 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 571 ท่าน