(อบต.โป่งแดง) ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ และสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ศพด.  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.ค. 2555 เวลา 15.18 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 478 ท่าน