(อบจ.ตาก) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ในสนามกีฬา อบจ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.ค. 2555 เวลา 15.21 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 463 ท่าน