(ทต.พบพระ) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ชุมชนที่ 5  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ส.ค. 2555 เวลา 14.18 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 412 ท่าน