(อบต.แม่กุ) ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ส.ค. 2555 เวลา 13.57 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 387 ท่าน