(ทต.วังเจ้า) ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำฝังใต้ดิน และถนน คสล. เสริมไหล่ทาง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ส.ค. 2555 เวลา 14.07 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 418 ท่าน