(ทต.พบพระ) ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ (โรงเรียนอนุบาลฯ)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ส.ค. 2555 เวลา 14.42 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 375 ท่าน