(อบต.วังหมัน) ประกาศเงื่อนไขเพิ่มเติม การสอบราคา จ้างโครงการก่อสร้าง คสล.  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ส.ค. 2555 เวลา 14.55 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 430 ท่าน