(อบจ.ตาก) ประกาศสอบราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E6/2555) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลใหญ่  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ก.ย. 2555 เวลา 15.11 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 344 ท่าน