(อบต.บ้านนา) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ก.ย. 2555 เวลา 15.18 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 333 ท่าน