(อบต.แม่ต้าน) ประการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ  
 

1. โครงการก่อสร้างพระธาตุเจดีย์ (แปดเหลี่ยม)
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
3. โครงการก่สอร้างถนน คสล. พร้อมป้าย

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ก.ย. 2555 เวลา 15.20 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 351 ท่าน