(อบต.น้ำรึม) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 โครงการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ก.ย. 2555 เวลา 15.24 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 350 ท่าน