(อบต.สามเงา) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ  
 

1. โครงการก่ออาคาร ศพด.
2. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยแก่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ก.ย. 2555 เวลา 15.32 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 501 ท่าน