(อบจ.ตาก) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำป้ายภายในอาคารสำนักงาน อบจ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.ย. 2555 เวลา 13.17 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 432 ท่าน