ด่วนที่สุด อปท.ที่ไม่บันทึกข้อมูล e-plan  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ย. 2555 เวลา 15.25 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1080 ท่าน