(อบต.โป่งแดง) ประกาศสอบราคาจ้างจำนวน 3 โครงการ  
 

1. โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานส่วนปลัด
2. โครงการปรับปรุงต่อิเติมโรงอาหาร
3. โครงกาคต่อเติมอาคารจอดรถเพื่อเพ่ิ่มพื้นที่จอดรถและอเนกประสงค์

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.ย. 2555 เวลา 10.35 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 558 ท่าน