(อบต.วังจันทร์) ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 โครงการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.ย. 2555 เวลา 10.39 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 436 ท่าน