(ทต.หนองบัวใต้) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวใต้  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ย. 2555 เวลา 11.15 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 535 ท่าน