ให้ อปท. ทุกแห่ง ตรวจสอบสถานะการดำเนินงานระบบ e-plan (วันที่ 18 ก.ย. 2555)  
 

ให้ อปท. ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ก.ย. 2555 และติดต่อ สถจ.ตาก กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น โทร. 055 -514483 โดยด่วนที่สุด

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ย. 2555 เวลา 15.53 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 948 ท่าน