สั่งซื้อได้ที่ งานบริหารทั่วไป สถจ.ตาก
 
ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือของ อปท. เล่ม 1 และ เล่ม 2  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ต.ค. 2555 เวลา 16.50 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 538 ท่าน