(ทน.แม่สอด) ประกาสเปิดประมูลให้เช่าที่ดินบริเวณบ่อฝั่งกลบขยะมูลฝอย  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ต.ค. 2555 เวลา 14.57 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 583 ท่าน