(อบต.แม่หละ) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 1 โครงการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ต.ค. 2555 เวลา 10.35 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 596 ท่าน