(ทน.แม่สอด) ประกาศสอบราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Action) E 7,9,11/2555 จำนวน 3 โครงการ  
 

1. E7/2555  การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องแม่ข่ายเรียนรู้ระดับมัธยม
2. E9/2555 การจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี
3. E 11/2555 การจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ต.ค. 2555 เวลา 15.35 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 464 ท่าน