(ทต.ทุ่งกระเชาะ) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ศพด.  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ต.ค. 2555 เวลา 14.50 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 396 ท่าน