(อบต.ขะเนจื้อ) ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ต.ค. 2555 เวลา 14.56 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 465 ท่าน